Κλινικές έρευνες

biosyn patients (53)

Θεραπεία από πόνο για όλους

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 πολύ συχνά ακούγαμε ότι «η αποτελεσματικότητα του βιοσυντονισμού δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά». Αυτό όμως δεν ισχύει πλέον.

Ένας μεγάλος αριθμός κλινικών ερευνών έχει δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίες παρέχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου του βιοσυντονισμού με τη συσκευή Bicom, δίνοντας έτσι στους σκεπτικιστές αφορμή προς επανεξέταση  και στους επικριτές βάσιμο αντίλογο.

Οι επιστημονικές αποδείξεις αναγνωρίστηκαν ακόμα και από το Ανώτερο Δικαστήριο του Μονάχου, μετά από πέντε χρόνια νομικής διαμάχης. Με απόφασή του έδωσε έγκριση να διαφημίζεται ότι η μέθοδος του βιοσυντονισμού με τη συσκευή Bicom «μπορεί να διαγνώσει και να θεραπεύει αλλεργίες».  Επίσης στη Γερμανία, τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τα έξοδα της θεραπείας βιοσυντονισμού.

 

Μελέτες πάνω στη μέθοδο του βιοσυντονισμού

Αρκετές μελέτες βιοσυντονισμού έχουν αξιολογηθεί ως επίπεδο 1 και 2. Η κατασκευάστρια εταιρεία Regumed ανέθεσε σε ένα φημισμένο ανεξάρτητο ινστιτούτο ανάλυσης δεδομένων και σχεδιασμού μελετών (Institute of Data Analysis & Study Planning, Gauting) την αξιολόγηση της ποιότητας δεκαπέντε ερευνών πάνω στον βιοσυντονισμό και την ανάθεση επιπέδων απόδειξης σε αυτές.

Τέσσερις μελέτες αξιολογήθηκαν στο επίπεδο 1, μία μελέτη στο επίπεδο 1-2, μία μελέτη στο επίπεδο 2, μία μελέτη στο επίπεδο 3, τέσσερις μελέτες στο επίπεδο 4-5 και τέσσερις μελέτες στο επίπεδο 5. Ο αξιολογητής συνόψισε αυτές τις έρευνες ως εξής: «Όλες οι προηγούμενες έρευνες και ερευνητικές μελέτες υποδηλώνουν ότι η μέθοδος Bicom δεν δείχνει μόνο στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (με την έννοια του αποτελέσματος που αποδεικνύεται από την τυχαία στατιστική). Σε κλινικό πλαίσιο αυτά μπορούν να ερμηνευτούν ως αποτελεσματικά. Δεν βρέθηκαν δυσμενείς παρενέργειες, ειδικότερα τέτοιες σοβαρής φύσεως, σε καμία από τις μελέτες. Κατά κύριο λόγο, οι μελέτες στις οποίες γίνεται αναφορά και αξιολόγηση εδώ τηρούν τα πρότυπα ποιότητας της πανεπιστημιακής έρευνας». [Institute of Data Analysis & Study Planning, Gauting. Expert opinion of 9.12.2005 and 20.1.2006]

Παρακάτω παραθέτονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις σημαντικότερες μελέτες που σχεδιάστηκαν για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα του βιοσυντονισμού. Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των προ-κλινικών μελετών, που διεξάχθηκαν σε θρεπτικά διαλύματα, κυτταρικές καλλιέργειες, στοιχεία αίματος και ζώα και των κλινικών μελετών σε ομάδες ασθενών.

Αφήστε μια απάντηση