Προκλινικές μελέτες

  1. «Μπορούν άψυχα συστήματα όπως π.χ. διαλύματα ανόργανου άλατος να αντιδράσουν στον βιοσυντονισμό;»

Ένα ενδιαφέρον πείραμα διεξήχθη στη Σλοβενία το 1998[1]. Η πληροφορία ενός διαλύματος οξικού οξέος εφαρμόστηκε σε ένα ουδέτερο διάλυμα ανόργανου άλατος μέσω της συσκευής βιοσυντονισμού Bicom. Τα επεξεργασμένα διαλύματα άλατος έδειξαν σαφείς φυσικές διαφορές σε σύγκριση με τα μη επεξεργασμένα δείγματα. Τα διαλύματα άλατος που δέχθηκαν την πληροφορία έγιναν όξινα, παρομοιάζοντας το οξικό οξύ. Το pH των επεξεργασμένων δειγμάτων έπεσε ελαφρά αλλά σημαντικά. Επίπεδο απόδειξης: 1.

Οι φωτογραφίες Κίρλιαν (υψηλής συχνότητας υψηλής τάσης φωτογραφία που αναπτύχθηκε από τον Semyon και την Valentina Kirlian) των επεξεργασμένων διαλυμάτων αποκάλυψαν πιο έντονα και δυνατότερης ακτινοβολίας διαγράμματα, ενώ, μετά τη ξήρανση, σχηματίστηκαν μεγαλύτεροι και πιο εκτενείς κρύσταλλοι απ’ ότι στην ομάδα ελέγχου.

Αυτό δείχνει ότι η άυλη πληροφορία που μεταδίδεται μέσω της συσκευής Bicom μπορεί να επιφέρει φυσικές αλλαγές και σε άψυχες ουσίες. Ή άραγε ακόμα και τα διαλύματα άλατος μπορούν να ξεγελιούνται από ψευδοφάρμακα;

  1. Κυτταρικές καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων δέχθηκαν βιοσυντονισμό για μερικές μέρες. Πρόκειτο για εκφυλισμένα μονοκύτταρα (μια υπο-ομάδα των λευκοκυττάρων) από ανθρώπινο λέμφωμα (καρκίνος των λεμφαδένων). Μετά από τρεις μέρες οι καρκινικές παράμετροι έδειξαν τάση βελτίωσης. Για παράδειγμα, η σύνθεση του DNA και η περιεκτικότητα DNA των κυττάρων αυξήθηκε πάνω από 20%[2]. Επίπεδο απόδειξης: 1.
  2. Αλλάζουν το δείγματα αίματος των ασθενών εάν δεχθούν πληροφορίες από δείγματα αίματος υγιών ανθρώπων; ΄Ενα ενδιαφέρον πείραμα διεξήχθη με αλβουμίνες ανθρώπινου ορού (HSA), του σημαντικότερου πρωτεϊνικού συστατικού του πλάσματος του αίματος. Οι HSA δέκα υγιών γυναικών αναμείχθηκαν και η πληροφορία του μείγματος μεταφέρθηκε μέσω της συσκευής βιοσυντονισμού σε παρασκευάσματα HSA αίματος 8 ασθενών με καρκίνο του μαστού[3]. Τα επεξεργασμένα παθολογικά πρωτεϊνούχα συστατικά HSA των ασθενών με καρκίνο του μαστού άρχισαν να ομαλοποιούνται. Μπορεί να συμπεραστεί από αυτό ότι ο βιοσυντονισμός έχει ρυθμιστική επίδραση πάνω στο ανοσοποιητικό σύστημα. Επίπεδο απόδειξης: 1.
  3. Οι διάφορες παράμετροι της συσκευής Bicom δοκιμάστηκαν σε 50.000 δείγματα αίματος. Δέκα φιαλίδια αίματος από τον ίδιο δότη τοποθετήθηκαν στο δοχείο εισόδου και δέκα φιαλίδια αίματος στο δοχείο εξόδου. Εξετάστηκε η φαγοκυτταρική δραστηριότητα των λευκοκυττάρων (πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων). Η φαγοκυττάρωση είναι η ενσωμάτωση και εξάλειψη ξένου υλικού ή μικροβίων από τα λευκοκύτταρα.

Έγιναν περιεκτικές δοκιμές σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών θεραπευτικών ρυθμίσεων. Όπως δείχνει το ακόλουθο γράφημα, η φαγοκυτταρική δραστηριότητα, για παράδειγμα, της ομάδας ελέγχου που δεν δέχτηκε θεραπεία ήταν κατά μέσο όρο 21,1. Μετά τη θεραπεία με το πρόγραμμα βιοσυντονισμού αυτή αυξήθηκε στο 54,7 με μονή ενίσχυση του θεραπευτικού σήματος και στο 41,7 όταν η ενίσχυση δωδεκαπλασιάστηκε. Οι αλλαγές ήταν λιγότερο εμφανής όταν η πληροφορία χρησιμοποιήθηκε αντιστραμμένη[4].  Επίπεδο απόδειξης αυτής της μελέτης: 1.

 

Η βελτίωση της ποιότητας του αίματος των δοτών μετά από τη θεραπεία βιοσυντονισμού σε μια έρευνα in-vitro (πείραμα δοκιμαστικού σωλήνα) είναι εμφανής στο παραπάνω γράφημα, με τη μορφή αύξησης του αριθμού των ενεργών λευκοκυττάρων.

Μπορεί ο βιοσυντονισμός να αυξήσει την όρεξη των λευκοκυττάρων και να βελτιώσει με αυτόν τον τρόπο το αμυντικό ανοσοποιητικό σύστημα;

  1. Έχουν επίσης διεξαχθεί και πειράματα σε ζώα με το βιοσυντονισμό. Οι σκώληκες Drosophila (μύγα των φρούτων) που είχαν υποστεί πλήγμα θερμότητας ωφελήθηκαν από το βιοσυντονισμό. Η ζωτικότητά τους βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με την ομάδα που δε δέχθηκε θεραπεία. Η αντίδραση σε ερεθίσματα φωτός και η κινητικότητα επανήρθαν στα φυσιολογικά επίπεδα, ο χρόνος επιβίωσης χωρίς τροφή επιμηκύνθηκε[5]. Επίπεδο θεραπείας: 1.
  2. Η μετάλλαξη γυρίνων σε βατράχια (μεταμόρφωση) καθυστερεί όταν προστεθεί η θυροξίνη, ορμόνη του θυροειδή αδένα, στο νερό του ενυδρείου. Το ίδιο αντίκτυπο παρατηρήθηκε όταν η πληροφορία της θυροξίνης χορηγήθηκε μόνο μέσω της συσκευής βιοσυντονισμού. Άλλη μία απόδειξη ότι η μετάδοση βιοφυσικής πληροφορίας είναι δυνατή και ότι προξενεί φυσιολογικές επιδράσεις. Αυτή η έρευνα διεξήχθει με διπλή τύφλωση από δύο εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους ινστιτούτα στην Αυστρία και την Ιταλία[6]. Επίπεδο απόδειξης: 1.
  3. Ποντίκια που είχαν μολυνθεί με ραδιενέργεια (τύπου Τσέρνομπιλ) δέχθηκαν επίσης θεραπεία με βιοσυντονισμό. Το βάρος του θύμου αδένα και λεμφαδένων επανήρθε στα φυσιολογικά επίπεδα στην ομάδα θεραπείας, δείχνοντας έτσι τη βελτίωση του κατεστραμμένου ανοσοποιητικού συστήματος. Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση του μεγέθους του σπληνός γεγονός που θα μπορούσε να δείχνει αυξημένη δραστηριότητα για τον κατακερματισμό των κατεστραμμένων κυττάρων και των συστατικών του αίματος[7]. Επίπεδο απόδειξης: 1.

Τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν σημαντική αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων μετά τη θεραπεία βιοσυντονισμού.

 

 

Η θεραπεία έγινε με τις ακόλουθες ρυθμίσεις παραμέτρων:Ομάδα 1:        α. σάρωση συχνοτήτων σε 18 s, αντιστροφή σήματος, ενίσχυση 0,8

β. συχνότητα 870 Hz, ενίσχυση H=0,1 και Di=0,5

Ομάδα 2:        α. σάρωση συχνοτήτων σε 18 s, αντιστροφή σήματος, ενίσχυση 0,8

β. Συχνότητα 1,15 kHz, αντιστροφή σήματος, ενίσχυση 18

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι προκλινικές μελέτες αξιολογήθηκαν με το υψηλότερο επίπεδο απόδειξης, το επίπεδο 1.

 


[1] Thesis at the Electrical Engineering Faculty of the University of Ljubljana; N. Rojko Vuga in Prof. A. Jeglic’s research group: “Investigation into the transduction of information from acetic acid via an electronic amplifier”, 1997.

[2] G. Lednyiczky: “On the influence of bioresonance therapy on carcinogenesis”, in Low Energy Bioinformation, Viennese International Academy of Holistic Medicine, vol. 17, p. 134-137, Facultas Verlag, 1997, eds. P.C. Endler and A. Stacher.

[3] O.V. Zhalko-Titarenko et al.: “The influence of BICOM resonance on the structural dynamics of the serum albumin of patients with breast cancer”, Research Centre LEKON of the Ukrainian Academy of Science, Kiev, 1995.

[4] O. Osadchaya et al.: “Summary report of in-vitro modulation of phagocytosis activity of human polymorphonuclear leucocytes by Bicom resonance therapy”, Scientific Studies, Regumed Institut für Regulative Medizin, page   , 1999.

[5] G. Ledniczky: “Reconstrituting the vitality of heat-damaged Drosophila larvae using endogenous electromagnetic fields”, in Low Energy Bioinformation, series vol. 17, p. 122-134, Facultas Verlag Vienna, 1997, eds. P.C. Endler and A. Stacher.

[6] P.C. Endler et al.: “Tranfer of molecular information via bioresonance device (BICOM) in tests on amphibians”, Erfajrungsheilkunde, Heidelberg, 3, p. 186-192, 1995.

[7] D. Sakkarov et al.: “Invetigation of the reconstitution of the immune system of mice contaminated with radioactivity by means of BICOM bioresonance therapy”, Scientific Studies, Regumed Institut für Regulative Medizin, 1999, page

Αφήστε μια απάντηση