Το λογισμικό Multisoft και το BICOM Optima

Multisoft_imageΜε το ειδικό λογισμικό Multisoft PILOT της Regumed ο χρήστης μπορεί να χειρίζεται τη συσκευή και να αρχειοθετεί όσο έχει καταγράψει και εκτελέσει στην ηλεκτρονική καρτέλα του ασθενή.

Το λογισμικό Multisoft TEST δίνει τη δυνατότητα εξέτασης ψηφιακά αποθηκευμένων ουσιών.

Τεχνικά στοιχεία λογισμικού Multisoft Test

  • Πάνω από 12.500 ψηφιακά αποθηκευμένες ουσίες και έτοιμες συνταγές σκευασμάτων
  • Κατηγοριοποίηση των ουσιών σύμφωνα με την αιτία των συμπτωμάτων
  • Κατηγοριοποίηση των ουσιών σύμφωνα με την συμπτωματολογία
  • Ξεχωριστή κατηγοριοποίηση για κτηνιατρική και οδοντιατρική χρήση
  • Συμπεριλαμβάνονται ορθομοριακές ουσίες
  • Συμπεριλαμβάνονται αλλοπαθητικά σκευάσματα, ομοιοπαθητικά, ομοιοτοξικολογικά, ιάματα, άλατα Σούσλερ, λίθοι, χρώματα
  • Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου που απαιτείται για εξέταση, αφού μπορεί να γίνει τεστ ομάδων ουσιών αλλά και ατομικών ουσιών
  • Εξοικονόμηση χώρου αφού δεν χρειάζονται πλέον κασετίνες με φιαλίδια

Σε συνδυασμό με το λογισμικό Multisoft PILOT γίνεται δυνατή η αρχειοθέτηση όλων των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων τους καθώς και των θεραπευτικών προγραμμάτων στην καρτέλα του κάθε εξεταζόμενου.

Comments are closed.