ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πεπειραμένοι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν κάθε στάδιο εκπαίδευσης, από την βασική έως και την προχωρημένη για εξειδικευμένα θέματα στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε σεμινάριο ολοκληρώνεται με πιστοποίηση του εκπαιδευόμενου.

Comments are closed.